רשלנות רפואית
טיפול בתיקי רשלנות רפואית מצריך איסוף מלוא החומר הרפואי, התייעצות עם מומחים בתחום הרפואי הרלבנטי וביסוס טענת הרשלנות.


משרדנו עוסק בתיקי רשלנות רפואית בכל התחומים. חלקם של התיקים מסתיים במו"מ עם החברה המבטחת של הרופא או המוסד הרפואי וחלקם מנוהלים בבית המשפט עד לקבלת פסק הדין.

ניהול תיק מסוג זה איננו פשוט. יש לקרא את המפה לאורך ההליך ולהחליט, האם בנתונים הייחודיים של כל תיק מוטב להתפשר או להילחם עד הסוף. אנו מנהלים תיקים אלה בעיניים פקוחות ומנוסות ובוחרים, יחד עם הלקוח, את דרך הפעולה הנכונה ביותר בכל תיק.