אזרחי - מסחריאנו מייצגים אזרחים ובעלי חברות בתביעות כספיות על רקע הפרת חוזה, אי עמידה בהתחייבות וטענות נוספות המקימות עילת תביעה.  

 

באמתחתנו ניסיון רב במתן ייעוץ לפני התקשרות בהסכמים וכן בטיפול בתיקים של תביעות כספיות משלב המכתב המקדים ולאורך  ניהול ההליך בערכאות השונות עד למתן פסק דין. אנו עוסקים גם בייצוג נתבעים בתביעות אלה.

 

בהקשר זה, ניתנים שירותי ריטיינר לחברות, על בסיס חודשי או על בסיס שעתי בתיקים בעניינם תביעות כספיות, תביעות בהתאם לדיני העבודה, עריכת הסכמים וכיו"ב.