תאונות תלמידים
תלמידי בית הספר וילדי הגן מעורבים לעיתים בתאונות. התאונה יכולה להתרחש במסגרת הפעילות הפדגוגית בבית הספר או בגן והיא יכולה גם לקרות בנסיבות פרטיות ללא כל קשר לבית הספר או הגן, בכל שעה משעות היממה.

בישראל, מבוטחים כלל התלמידים בפוליסת תאונות אישיות. ביטוח זה חל על כל תלמיד במוסד חינוכי בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח.

פוליסת התאונות האישיות מקנה פיצוי בכל מקרה של פגיעה הנגרמת לתלמיד בכל שעה משעות היממה כאשר יש עמידה בתנאים של נכות מינימלית או היעדרות מהלימודים לתקופה העולה על זו הקבועה בפוליסה.

מעבר לכך, כאשר התאונה מתרחשת בין כותלי המוסד הלימודי או במסגרת פעילות פדגוגית שלו, והפגיעה נגרמה כתוצאה מרשלנות של המוסד החינוכי או העובדים שלו, ניתן להגיש תביעה נוספת ונפרדת לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו מאותה פגיעה.

במקרה שנגרמה פגיעה לתלמיד בבית הספר או בגן, ניתן להתייעץ עימנו לגבי הזכויות המגיעות לכם ונשמח לסייע.