פלילי
משרדנו מייצג חשודים ונאשמים בפלילים בכל הערכאות ומטפלים בשחרור ממעצרים, ייצוג בתיקים המתנהלים בכל בתי המשפט ובערעורים וייצוג אסירים בפני וועדות שחרורים


אנו מייצגים גם נפגעי עבירה בהתאם לזכויות המוקנות להם בחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001.

מומלץ למי שעומד בפני חקירה פלילית, להתייעץ עם עו"ד פלילי מוקדם ככל האפשר. המשמעות שיש לכל מה שתעשו ולא תעשו בחקירה עלול להיות קריטי בהמשך ניהול התיק.

אנחנו מכירים ומנתחים כל פיסת מידע המצויה בתיק ומשתמשים בכל הדרכים שמאפשר לנו החוק כדי לחלץ את הלקוח שלנו מהסיכון בפניו הוא עומד. בתוך כך, הצלחנו פעמים רבות להוביל לזיכויים , לביטול כתבי אישום, להימנע מהרשעה ולהשיג ענישה מקלה.